Deciso Sp. z o.o.
ul. Odkryta 38A/4
03-140 Warszawa
T: +48 22 881 35 13
E: hello@deciso.pl

EAP – najważniejszy benefit dla pracowników twojej firmy

skuteczne narzędzie utrzymania wysokiej efektywności pracy

m
Korzyści dla pracownika

Stały dostęp do bezpłatnego doradztwa, pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych i osobistych.

m
Korzyści dla pracodawcy

Zwiększenie zaangażowania i wydajności pracowników oraz poprawa atmosfery w miejscu pracy i relacji międzyludzkich.

m
Korzyści dla zespołu HR

Outsourcing usług wsparcia psychologicznego zapewniający pracownikom poufność i anonimowość.

Czym jest EAP?

Employee Assistance Program to program wsparcia pracowników finansowany przez pracodawcę. Jego celem jest pomoc pracownikom w rozwiązaniu problemów zawodowych i osobistych, które mają wpływ na wydajność w pracy.

Dowiedz się więcej

Moduły Programu Wsparcia Pracowników (EAP)

oferujemy wsparcie pracownikom twojej firmy w następujących obszarach

Wsparcie psychologiczne

pomoc w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej

Wsparcie prawne

pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej

Wsparcie socjalne

pomoc w rozwiązywaniu problemów natury socjalnej

Coaching

wsparcie w poszukiwaniu ścieżki rozwoju zawodowego