Deciso Sp. z o.o.
ul. Odkryta 38A/4
03-140 Warszawa
T: +48 22 881 35 13
E: hello@deciso.pl
 

Czym jest EAP?

Program wspierania pracowników

Za sukcesem niemal każdej firmy stoją ludzie, którzy w niej pracują. A im bardziej czują się zadowoleni i zdrowi, tym większe jest ich zaangażowanie w pracę i realizację wyznaczonych celów.

Tempo pracy, stres związany z koniecznością podejmowania trudnych decyzji, problemy zdrowotne a także „zawirowania” w życiu prywatnym negatywnie przekładają się na wydajność pracy i funkcjonowanie w miejscu pracy. Dlatego coraz więcej firm w trosce o zdrowie swoich pracowników i ich dobre funkcjonowanie w organizacji wdraża system EAP.  W ramach programu pracownicy mogą liczyć na profesjonalne, poufne wsparcie zewnętrznych konsultantów w trudnych sytuacjach związanych z pracą, jak również życiem osobistym.

Oferowanie przez firmę Employee Assistance Program jest uznane przez Międzynarodową Organizację Pracy za jeden z najwyższych standardów w nowoczesnym zarządzaniu.

Ty też możesz zadbać o swoich pracowników, o ich zadowolenie i lepsze funkcjonowania w miejscu pracy.

skontaktuj się z nami
hands_1920

Zakres profesjonalnego wparcia w ramach EAP

Problemy w pracy

 • stres
 • wypalenie zawodowe
 • problemy typu work-life balance
 • problemy menedżerskie
 • problemy w relacjach zawodowych np. mobbing, molestowanie

Problemy z bliskimi

 • problemy w relacjach z partnerem / partnerką
 • problemy z dziećmi
 • problemy związane ze starzeniem się rodziców
 • znaczące wydarzenia w życiu rodziny takie jak narodziny, rozwód
 • nieoczekiwane sytuacje takie jak ciężka choroba, wypadek lub śmierć osoby bliskiej

Problemy życiowe

 • emocjonalne wyczerpanie
 • depresja
 • uzależnienia np. alkohol, narkotyki, hazard, seks
 • zaburzenia lękowe i nastroju
 • przemoc w rodzinie